Όροι Χρήσης

Ο παρόν ιστότοπος varibobiclub.gr συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία καθώς και τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ενέργεια, καλείστε να διαβάσετε το παρόν κείμενο.

Η συγκεκριμένη πολιτική προστασίας δεδομένων αφορά αποκλειστικά και μόνο την VARIBOBI MEETINGS με ΑΦΜ 997832847 και τις υπηρεσίες που αυτή προσφέρει.

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή ή αναδημοσίευση του παρόντος κειμένου παρά μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση της VARIBOBI MEETINGS. Σε περίπτωση αντιγραφής ή λανθασμένης χρήσης του, η VARIBOBI MEETINGS δε φέρει καμία ευθύνη για  οποιαδήποτε συνέπεια τυχόν προκύψει, έχειδε το δικαίωμα να κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου.

Γενικά

Δεδομένου ότι τα προσωπικά σας στοιχεία είναι πολύτιμα για εμάς, η πολιτική αυτή βοηθά τους πελάτες μας, υπάρχοντες και μελλοντικούς, να ενημερωθούν με ποιον τρόπο γίνεται η οποιαδήποτε συλλογή προσωπικών δεδομένων και πού αυτά χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης πώς και σε ποιο βαθμό μπορείτε να επηρεάσετε τον τρόπο με τον οποίο θα χειριζόμαστε τα δεδομένα σας. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική θα πρέπει να μην ξεκινήσετε ή να διακόψετε οποιαδήποτε επαγγελματική συνεργασία με την VARIBOBI MEETINGS.

Η συγκεκριμένη πολιτική δεν αφορά τη διαδικασία διαχείρισης δεδομένων που πραγματοποιείται από τρίτους κατασκευαστές εφαρμογών όπως Google ή Facebook.

Λαμβάνουμε ως δεδομένο ότι γνωρίζετε βασικούς όρους όπως τι είναι προσωπικά δεδομένα, τι περιγράφεται στο GDPR, ποια είναι τα δικαιώματά σας σε συνάρτηση με τον κανονισμό κ.λ.π. Σε περίπτωση που δεν τα γνωρίζετε προτείνουμε να ανατρέξετε στις αντίστοιχες πηγές προς ενημέρωσή σας. Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να σας ενημερώσει σχετικά με τις δικές μας ενέργειες σε συνάρτηση με τον κανονισμό απέναντι στους πελάτες μας και όχι να περιγράψει ή να εξηγήσει τον κανονισμό.

Τρόποι συλλογής δεδομένων

  • Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα varibobiclub.gr η IP σας καταγράφεται στους server μας για χρονικό διάστημα περίπου δύο έως τριών μηνών εκτός και αν κριθεί σκόπιμο για ιδιαίτερους λόγους να διατηρηθεί για παραπάνω.
  • Τα στοιχεία που συλλέγουμε είναι ανώνυμα, εκτός από τις φόρμες επικοινωνίας, όπου ζητούμε συγκεκριμένα στοιχεία (όπως : όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email) για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, τα οποία και δε διατηρούνται στη φόρμα ή στην ιστοσελίδας μας varibobiclub.gr αλλά μεταφέρονται στο email μας. Από εκεί μετά την επεξεργασία τους διαγράφονται αφού μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο ως ιστορικό επικοινωνίας και δεν είναι προσβάσιμα από τρίτους.

Η ιστοσελίδα μας varibobiclub.gr χρησιμοποιεί Google Analytics καθώς και cookies με σκοπό τη διαχείριση πληροφοριών που είναι απαραίτητες για το marketing της εταιρείας μας καθώς και την πιο εύρυθμη πλοήγησή σας. Ενδέχεται κατά τη διάρκεια της πλοήγησής σας στις ιστοσελίδες μας να καταγράφονται μέσω τρίτων κατασκευαστών όπως Google ή Facebook ανώνυμα δεδομένα όπως η IP.

Καταλήγοντας θα θέλαμε να σας βεβαιώσουμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας ή τα ανώνυμα στοιχεία που συλλέγουμε και σε καμία  περίπτωση η επιχείρηση  δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού (όπως λχ σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

Σχετικά με την IP διεύθυνση

Η καταγραφή της IP διεύθυνσης κατά τη διάρκεια επίσκεψης στις ιστοσελίδες μας

Κρίνεται απαραίτητη, αφού εκτός από την καταγραφή των κινήσεων που γίνεται σε αυτούς  γίνεται και για περίπτωση καταγραφής ανεπιθύμητης δραστηριότητας. Σε περίπτωση κατάχρησης των πληροφοριών των ιστοσελίδων μας ή σε προσπάθεια διαβολής τους η IP θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να δοθούν στοιχεία στις αρμόδιες αρχές για ποινική δίωξη των υπευθύνων. Παρ΄ όλα αυτά η καταγραφή αυτή δεν συλλέγει προσωπικά σας στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν άμεσα να σας ταυτοποιήσουν χωρίς την παρέμβαση των Αρμοδίων Αρχών.

Google Analytics – Cookies

To τμήμα Marketing της εταιρείας μας χρησιμοποιεί υπηρεσίες όπως Google Analytics καθώς και τις υπηρεσίες διαφήμισης του Facebook προκειμένου καταγράψει την κίνηση στις ιστοσελίδες μας με αποτέλεσμα να καταγράφουμε και να βελτιώνουμε καθημερινά την εμπειρία του χρήστη και να γινόμαστε πιο κατατοπιστικοί σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποθηκεύουν πληροφορίες στον υπολογιστή σας, σχετικά με τη σελίδα που επισκέπτεστε και βοηθά τον υπολογιστή σας να “προσωποποιεί” κατά κάποιο τρόπο, την επίσκεψη αυτή, για αποθήκευση προτιμήσεων, κάνοντας την περιήγησή σας την επόμενη φορά που θα  επισκεφτείτε την συγκεκριμένη σελίδα, πιο εύκολη. Χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους cookies καθώς και cookies που αφορούν Marketing.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να αποθηκεύετε άλλο το ιστορικό των cookies στον browser σας μπορείτε να τα διαγράψετε. Όλοι οι browsers έχουν προβλέψει διαδικασίες και ρυθμίσεις για διαγραφή του ιστορικού και των cookies.

Γενική χρήση στοιχείων, φορμών επικοινωνίας κ.α.

Σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας που μας στέλνετε μέσα από φόρμες καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιούνται μόνο για την επικοινωνία μας μαζί σας, καθώς και για φορολογικούς σκοπούς, όπως έκδοση παραστατικών που διατηρείτε με την VARIBOBI MEETINGS. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς , η συγκεκριμένη καρτέλα κλειδώνει, παρ’ όλα αυτά δεν έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή της, αφού αυτό δεν επιτρέπεται καθαρά για φορολογικούς λόγους, και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τη φορολογική νομοθεσία.

Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που παραμένετε ως πελάτης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την VARIBOBI MEETINGS  να αλλάξει τα συγκεκριμένα στοιχεία. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθούν δικαιολογητικά για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή αυτή όπως π.χ. αλλαγή του ΑΦΜ.

Σημειώνουμε δε ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού (όπως λχ σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

Οι όροι της παρούσας πολιτικής ενδέχεται να αλλάξουν ή να συμπληρωθούν στην προσπάθειά μας να συμμορφωνόμαστε με το ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο.

Τα μηνύματα αποστέλλονται στο email που έχετε δηλώσει στην εταιρεία για επικοινωνία.

Τέλος στο λογαριασμό αυτό έχετε δηλώσει ένα email και ένα τηλέφωνο. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά αλλάξουν θα πρέπει να μας ενημερώσετε έγκαιρα για να ενημερώσουμε κι εμείς έγκαιρα το λογαριασμό σας. Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, στο email και στο κινητό αυτό, καταφθάνουν ευαίσθητα δεδομένα. Αν δεν έχετε ενημερώσει έγκαιρα το λογαριασμό σας, τότε τα δεδομένα αυτά υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να καταλήξουν σε χέρια τρίτων. Σε αυτή την περίπτωση η VARIBOBI MEETINGS δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19/10/2023